1) Rekisterinpitäjä

 • Sisustamalla Interior Design Oy
 • Y-tunnus 2894793-3
 • www.sisustamalla.fi

2) Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 • Sisustamalla Interior Design Oy
 • Malla Tapio malla.tapio(at)sisustamalla.fi Puh:+358 50 300 85 99

3) Rekisterin nimi

 • Sisustamalla Interior Design Oy:n asiakas ja markkinointirekisteri

4) Rekisterin käyttötarkoitus

Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelujen tarjoaminen ja toteuttaminen
 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
 • tuotteiden ja palveluiden markkinointi , sekä tietojen tilastointi ja analysointi

Rekisterin henkilötietoja käytetään  ensisijaisesti yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää profilointiin, jolla voimme parantaa Sisustamalla Interior Design Oy:n  tarjoamien palveluiden  kohdistamiseen ja oikea-aikaiseen viestintään. Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia.

5) Rekisterin tietosisältö

 • Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mikäli asiakas haluaa yhteydenottoa puhelimitse
 • Yritysasiakkaan henkilö-ja/tai yritystiedot(y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero). Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet ja  yhteydenotot sähköpostitse.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista, eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin se on tarpeen tai kunnes asiakas pyytää tietojensa poistoa tai peruu uutiskirjeen.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkailta pääosin mm. www.-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai muulla vastaavalla tavalla henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan verkkovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Sisustamalla Interior Designin ulkopuolelle, ellei rekisteröity ole antanut siihen erityistä tarkoitusta varten suostumustaan. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden käyttöön oikeutettu henkilö henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

9) Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittamisen tietyissä tilanteissa tai puutteellisen tiedon täydentämisestä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10) Evästeet 

Tämä sivusto käyttää evästeitä .Evästeiden avulla meillä on mahdollista tunnistaa selaimesi ja käyttää saamaamme tietoa esimerkiksi sivustomme vierailujen analysoimiseen . Samalla voimme hyödyntää niitä verkkosivujen käyttäjien mielenkiinnon kohteiden tunnistamisessa sekä sivuston jatkokehittämisessä. Kerätty tieto on nimetöntä, eikä toimintoja voi sen avulla liittää yksittäiseen henkilöön.

Evästeiden käyttöä voit halutessasi säätää muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön voi kieltää muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia.